ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Agencija za privatizaciju ZDK Sektor za kontrolu ugovora AGP.1 Pristup informacijama Pogledaj
AGP.2 Uvjerenje o izvrsenju obaveza iz kupoprodajnog ugovora Pogledaj
Kantonalna direkcija robnih rezervi KDRR.1 Uvjerenje i potvrde o cinjenicama o kojima se vodi sluzbena evidencija Pogledaj
Kantonalna uprava civilne zaštite KUCZ.7 Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Pogledaj
KUCZ.8 Pristup informacijama Pogledaj
Operativni centar civilne zaštite KUCZ.2 Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na području Kantona (prijava neeksplodiranog ubojnog sredstva) Pogledaj
Sektor za mjere zaštite i spašavanja KUCZ.1 Prijedlog projekata deminiranja Pogledaj
Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo KUCZ.3 Saglasnosti za izvođenje obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva Pogledaj
KUCZ.4 Polaganje stručnog ispita iz oblasti vatrogastva - profesionalni vatrogasac Pogledaj
KUCZ.5 Polaganje stručnog ispita iz oblasti vatrogastva - dobrovoljni vatrogasac Pogledaj
KUCZ.6 Polaganje stručnog ispita iz oblasti vatrogastva Pogledaj
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KUZIP.1 Pristup informacijama Pogledaj
KUZIP.2 Povrat više/pogrešno uplaćenih novčanih sredstava Pogledaj
Sektor za inspekcijski nadzor u oblastima rada, prometa roba, vršenja usluga, obrta, sobraćaja i tehnike KUZIP.5 Odobrenje konstrukcije na osnovu pregleda projektne dokumentacije Pogledaj
KUZIP.6 Uvjerenje o pregledu konstrukcije i prvoj tlačnoj probi nakon izgradnje posude pod pritiskom kod proizvođača Pogledaj
KUZIP.7 Rješenje za dalju upotrebu posude pod pritiskom kod korisnika Pogledaj
KUZIP.8 Izvjestaj o uskladjenosti elektroenergetske dokumentacije sa tehnickim propisima i zakonima u postupku dobijanja gradjevinske dozvole Pogledaj
Sektor za inspekcijski nadzor u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, veterinarstva, zdravstva, urbanizma i ekologije KUZIP.3 Mišljenje o ispunjavanju uslova propisanih Odlukom o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje Pogledaj
KUZIP.4 Uvjerenje da na području kantona/općine nije utvrđena/prijavljena bolest “Američka kuga” Pogledaj
Kantonalni zavod za pravnu pomoć u Zenici Sektor za parnični postupak KZZP.1 Pružanje pravne pomoći Pogledaj
12345678910...>>