ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUZIP.4

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje da na području kantona/općine nije utvrđena/prijavljena bolest “Američka kuga”

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Manja organizaciona jedinica Sektor za inspekcijski nadzor u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, veterinarstva, zdravstva, urbanizma i ekologije
Djelatnost(i) Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda
Kontakt podaci nadležnog službenika
Suljo Kartal, Glavni kantonalni veterinarski inspektor
Tel: 032 460 814
E-mail: suljo.kartal@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Ostvarivanje prava na novčane poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji
Pravni osnov administrativnog postupka Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji Čl. 34. stav 3. al. c)“Službene novine Federacije BiH” broj: 56/12)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv udruženja ili ime i prezime pčelara
Adresa i sjedište
Broj telefona - kontakt osoba
Spisak sa imenima pčelara za koje se podnosi zahtjev, ukoliko je podnosilac zahtjev udruženje pčelara

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Potvrda o izvršenom kliničkom pregledu pčelinjakaNadležna veterinarska organizacijaOriginal 
Laboratorijski nalaz nadležne ustanove dostaviti samo u slučaju ukoliko klinički pregled pčelinjaka ukaže na sumnju postojanja zaraznih bolesti pčelaVeterinarski zavod MostarKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 5
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Nije propisano, ali je obaveza provođenja naređenih mjera zdravstvene zaštite životinja jednom godišnje, tako da može važiti samo za jednu godinu.
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva