ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUZIP.3

Naziv administrativnog postupka : Mišljenje o ispunjavanju uslova propisanih Odlukom o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Manja organizaciona jedinica Sektor za inspekcijski nadzor u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, veterinarstva, zdravstva, urbanizma i ekologije
Djelatnost(i) Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda
Kontakt podaci nadležnog službenika
Suljo Kartal, Glavni kantonalni veterinarski inspektor
Tel: 032 460 814
E-mail: suljo.kartal@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Pozitivno mišljenje o uslovima objekta za karantin je jedan od uslova za dobijanje odobrenja za uvoz životinja od strane Ureda za veterinarstvo BiH
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu Član 139. stav 1. tačka 12."Službene novine Federacije BiH", broj: 46/00; Pravilnik o uvjetima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog porijekla u Bosnu i HercegovinuČlan 7. stav 3. al. c)"Službeni glasnik BiH", broj: 52/09Odluka o uvjetima i trajanju karantina za uvezene životinje
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv privrednog društva ili samostalne radnje i ime vlasnika
Adresa i sjedište
Broj telefona
Mjesto, adresa i vlasništvo objekta
Vrsta pošiljke
Zemlja porijekla
Datum inspekcijskog pregleda objekta za karantin

Dokumentacija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 5
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Nije propisano, ali prilikom podnošenja svakog novog zahtjeva za uvoz podnosilac mora Uredu dostaviti novo mišljenje o uslovima karantinskog objekta
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva