ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUZIP.2

Naziv administrativnog postupka : Povrat više/pogrešno uplaćenih novčanih sredstava

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Finansijski i budžetski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Indira Krujeziu, Sekretar Uprave
Tel: 032 460 806
E-mail: indira.krujeziu@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Povrat podnosiocu zahtjeva više ili pogrešno uplaćenih javnih prihodam, čime se postiže pravičnost u pravnom prometu. Svrha administrativnog postupka je povrat neosnovano uplaćenih sredstava.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupkuČlan 200."Sl. novine FBiH" broj: 48/99 i 2/98Zakon o trezoru u Federaciji BiHČlan 24. i 31. stav 2."Sl. novine FBiH" broj: 19/03; Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i HercegovineČlan 4. i 6."Sl. novine FBiH" broj: 47/04; Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Zeničko-dobojskog kantonaČlan 3. i 6."Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 6/04 i 8/12;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o izvršenoj uplati ili Drugi dokazi kojima se reguliše taj prihodBanka/PoštaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 5
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva