ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUZIP.1

Naziv administrativnog postupka : Pristup informacijama

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uređenje, ekologija i zaštita okoliša
Kontakt podaci nadležnog službenika
Indira Krujeziu, Sekretar Uprave
Tel: 032 460 806
E-mail: indira.krujeziu@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Pristup informacijama u posjedu javnog organa. Transparentnost u radu javnog organa i upoznavanje podnosilaca zahtjeva sa traženim informacijama.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupkuČlan 200."Sl. novine FBiH" broj: 48/99 i 2/98Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiHČlan 4."Sl. novine FBiH" broj: 32/01 i 48/11; Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiHTačka 2. Uputstva"Sl. novine FBiH" broj: 57/01;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Naknada za troškove umnožavanja informacija0,50 KM za svaku stranicu standardne velicine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica1340100000001672Vrsta prihoda: 722611 (fizička lica); 722612 (pravna lica), Budzetska organizacija: 2601001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Punomoć (ukoliko je podnosilac zahtjeva drugo lice)Nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija 
Kopiju ličnog dokumenta (ukoliko je podnosilac zahtjeva drugo lice)Ministarstvo unutrašnjih poslovaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva