ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA



Šifra
KUCZ.8

Naziv administrativnog postupka : Pristup informacijama

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Finansijski i budžetski poslovi; Nauka, kultura, sport i obrazovanje; Socijalna zaštita i zdravstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uređenje, ekologija i zaštita okoliša; Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Džanović, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Tel: 032 460 870, 460 871
E-mail: sead.dzanovic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Pristup informacijama u posjedu javnog organa. Transparentnost u radu javnog organa i upoznavanje podnosilaca zahtjeva sa traženim informacijama.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200"Sl. novine FBiH" broj: 48/99 i 2/98; Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH Član 4"Sl. novine FBiH" broj: 32/01 i 48/11;Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH Tačka 2"Sl. novine FBiH" broj: 57/01
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Naknada za troškove umnožavanja informacija0,50 KM po stranici, ukoliko informacija sadrži više od 10 stranica1340100000001672Vrsta prihoda: 722611 (fizička lica); 722612 (pravna lica), Budzetska organizacija: 1401001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Punomoć (ukoliko je podnosilac zahtjeva drugo lice)Nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija 
Kopiju ličnog dokumenta (ukoliko je podnosilac zahtjeva drugo lice)Ministarstvo unutrašnjih poslovaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva