ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUCZ.7

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Džanović, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Tel: 032 460 870, 460 871
E-mail: sead.dzanovic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Izdavanje uvjerenja
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku 169 Službene novine F BiH broj: 2/98; Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu član 122 Službene novine ZDK br.5/11
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime
Prezime
Adresa
Telefon
Opis trazene informacije
Svrha trazenja informacije

Dokumentacija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obavještenje
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) 6 mjeseci
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva