ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUCZ.5

Naziv administrativnog postupka : Polaganje stručnog ispita iz oblasti vatrogastva - dobrovoljni vatrogasac

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Džanović, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Tel: 032 460 870, 460 871
E-mail: sead.dzanovic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Položenim ispitom za dobrovoljnog vatrogasca stiče se pravo na obavljanje poslova iz vatrogastva
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 130 Službene novine Federacije BiH br.64/09; Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu član 122 Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br.5/11
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime, ime oca, prezime
Dan, mjesec i godina rodjenja
Mjesto rodjenja
Državljanstvo
JMB
Naziv škole/ fakulteta
Tačan naziv mjesta na koje je rasporedjen
Naziv profesionalne vatrogasne jedinice

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka/PoštaOriginal 
Diploma o završenoj školiObrazovna ustanovaOvjerena kopija 
Uvjerenje o vremenu provedenom na obuci u dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici - pripravnički stažUdruzenje gradjanaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 20
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:3 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva