ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUCZ.3

Naziv administrativnog postupka : Saglasnosti za izvođenje obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Džanović, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Tel: 032 460 870, 460 871
E-mail: sead.dzanovic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Davanje ovlaštenja pravnom licu za obavljanje djelatnosti- edukacija iz oblasti zaštite od požara
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 128 Sl. novine Federacije BiH br. 64/09;Program obuke zaposlenika u pravnim licima i državnim organima i institucijama u oblasti zaštite od požara Primjenjuje se u cjelosti Službene novine Federacije BiH 59/10;Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 120 Sl.novine ZDK br.5/11
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Sjedište
Adresa
Kontak telefon ili e-mail

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Rješenje suda o registraciji, ukoliko je podnosilac zahtjeva pravnog licaOpćinski sudKopija 
Rješenje o registraciji Udruženja gradjana (DVD), ukoliko je podnosilac zahtjeva DVDMinistarstvo za pravosuđe i upravuOvjerena kopijaPo službenoj dužnosti
Statut Udruženja gradjana (DVD), ukoliko je podnosilac zahtjeva UdruženjePodnosilac zahtjevaKopija 
Diploma za lica koja ce izvoditi obukuObrazovna ustanovaKopija 
Potvrda da su lica u radnom odnosu u pravnom licuPIO/MIOKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:3 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Nema
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva