ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
KUCZ.1

Naziv administrativnog postupka : Prijedlog projekata deminiranja

Veća organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica Sektor za mjere zaštite i spašavanja
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sead Džanović, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Tel: 032 460 870, 460 871
E-mail: sead.dzanovic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka pokretanje postupka za deminiranjem zemljišnih površina na području općine
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća član 86 Službene novine Federacije BiH br.39/03, 22/06 i 43/10; Zakon o deminiranju u Bosni i Hercegovini član 13 Službeni glasnik BiH br.5/02;Standardi za uklanjanje mina i nus-a
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Općina
Lokacija
Cilj projekta
Osnovni podaco o lokaciji
Katastarska karta 1:2.500 (alternativna 1: 5 000. 1: 10 000 sa definisanom jednom koordinatom)
Opis lokacije (dešavanja 1992-95)
Osnovna namjena deminiranja
Broj zrtava od mina (smrtno stradalih; povrijedjenih)
Broj neposredno ugrozenih
Broj kuca za obnovu
Potencijalni broj neposrednih korisnika nakon deminiranja
Napomena

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Katastarska karta 1:2.500Nadležna općinska službaKopija 
Opis lokacije (dešavanja 1992-95)Nadležna općinska službaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:3 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva