ZDK

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AGP.2

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o izvrsenju obaveza iz kupoprodajnog ugovora

Veća organizaciona jedinica Agencija za privatizaciju ZDK
Manja organizaciona jedinica Sektor za kontrolu ugovora
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda
Kontakt podaci nadležnog službenika
Ričard Ibrahimefendić, Pomoćnik direktora
Tel: 032/243-117; 243-118
E-mail: ricard.ibrahimefendic@zdk.ba
Svrha administrativnog postupka Prestanak kontrole realizacije ugovora, skidanje zabrane na prometu dionica i nekretnina
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o privatizaciji preduzeća /"Službene novine Federacije BiH" br. 27/97-4/09Zakon o upravnom postupku169-170"Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99; Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u F BiH23"Službene novine F BiH", br. 52/09 i 5/11;Zakon o Agenciji za privatizaciju ZDK17"Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", br.4/97, 15/97, 6/01 i 8/10;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuKomentar
Kantonalna administrativna taksa na uvjerenje101340100000001672Vrsta prihoda: 722121, Budzetska organizacija: /

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime
Prezime
Broj kupoprodajnog ugovora
Obaveze po ugovoru
Kontak telefon
Svrha

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Nalaz neovisnog revizoraNeovisni revizorOriginalPribavlja se po službenoj dužnosti
Obrasci M-4PIO/MIO F BiHKopijaPribavlja se po službenoj dužnosti
Uvjerenje o izmirenju doprinosa i porezaPorezna upravaOriginalPo službenoj dužnosti
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 10
Obavještenje Rok za pregled potpunosti zahtjeva:10 dana
Vrijeme važenja predmetnog akta (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva